ข้อตกลงและเงื่อนไข

Loading...

1. บทนำ

เหล่านี้เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงของเราซึ่งใช้กับการซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณจาก www.ccdoubleo.com ดำเนินการโดย Jaspal Group รวมถึง บริษัท ในเครือและ บริษัท ในเครือที่ให้บริการแก่คุณ (ในที่นี้เรียกว่า "เว็บไซต์") ภายใต้ เงื่อนไขต่อไปนี้ โปรดอ่านข้อกำหนดต่อไปนี้อย่างละเอียด หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้คุณไม่สามารถเข้าหรือใช้เว็บไซต์นี้ หากคุณยังคงเรียกดูและใช้เว็บไซต์นี้คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้ซึ่งรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะบังคับ Jaspal และการใช้งานเว็บไซต์ของคุณที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้.

2. ข้อมูลและรายละเอียดสินค้า

ในขณะที่มีความพยายามทุกวิถีทางในการอัพเดทข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ Jaspal หรือบุคคลที่สามหรือข้อมูลหรือผู้ให้บริการเนื้อหาไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งโดยนัยในกฎหมายหรือสิ่งที่เหลือ ข้อมูลความคิดเห็นข้อมูลการกำหนดราคาข้อมูลการวิจัยข้อมูลและ / หรือเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะข้อมูลใด ๆ ที่อาจจัดทำโดยบุคคลที่สามหรือข้อมูลหรือผู้ให้บริการเนื้อหา) และจะไม่ผูกพันใด ๆ ลักษณะโดยข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์.

Jaspal ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าลักษณะหรือคุณสมบัติของเว็บไซต์นี้ ไม่มีข้อมูลใดที่จะถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำและข้อมูลที่นำเสนอเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า คุณและ บริษัท ของคุณต้องพึ่งพาข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ด้วยความเสี่ยงของคุณเอง หากคุณพบข้อผิดพลาดหรือการละเว้นที่เว็บไซต์นี้โปรดแจ้งให้เราทราบ.

3. เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

เครื่องหมายการค้าชื่อโลโก้และเครื่องหมายบริการ (รวมเรียกว่า "เครื่องหมายการค้า") ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนของ Jaspal ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์นี้ที่ถูกตีความว่าเป็นการให้อนุญาตหรือสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้าใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Jaspal.

4. ลิงค์จากภายนอก

อาจมีลิงก์ภายนอกเพื่อความสะดวกของคุณ แต่มันอยู่นอกเหนือการควบคุมของ www.ccdoubleo.com และไม่มีการแสดงเนื้อหาของพวกเขา การใช้หรือการอ้างอิงลิงค์ภายนอกใด ๆ และเนื้อหาที่ให้ไว้นั้นเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เมื่อเยี่ยมชมลิงค์ภายนอกคุณต้องอ้างถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานสำหรับเว็บไซต์ภายนอกนั้น ห้ามสร้างลิงก์ไฮเปอร์เท็กซ์จากเว็บไซต์ใด ๆ ที่ควบคุมโดยคุณหรืออย่างอื่นไปยังเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Jaspal กรุณาติดต่อเราหากคุณต้องการที่จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้หรือต้องการที่จะขอลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของคุณ.

5. ฟอรัมสาธารณะและข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้

Jaspal จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งไปยังพื้นที่สาธารณะโดยคุณ (ซึ่งรวมถึงกระดานข่าวหน้าโฮสต์ห้องแชทหรือพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ที่พบในเว็บไซต์เนื้อหาใด ๆ (ไม่ว่าจะส่งโดยคุณหรือผู้ใช้รายอื่น) รับรองตรวจสอบหรืออนุมัติโดย Jaspal เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งหรือโพสต์โดยคุณในพื้นที่สาธารณะโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบหากมีการรับรู้และพิจารณาตามดุลยพินิจของคุณ แต่เพียงผู้เดียว โอกาสที่คุณอาจรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียง

5.1 ทำให้เสียชื่อเสียงล่วงละเมิดก่อกวนคุกคามหรือละเมิดสิทธิ์ของผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สามใด ๆ;

5.2 เผยแพร่โพสต์แจกจ่ายหรือเผยแพร่เนื้อหาหรือข้อมูลที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงลามกอนาจารหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย;

5.3 โพสต์หรืออัปโหลดไฟล์ที่มีไวรัสไฟล์ที่เสียหายหรือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมอื่นที่คล้ายคลึงกันซึ่งอาจทำให้การทำงานของ Jaspal และ / หรือระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลที่สามและ / หรือเครือข่าย;

5.4 ละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยหรือกฎหมายระหว่างประเทศหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ Jaspal หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ;

5.5 ส่งเนื้อหาที่มีเนื้อหาด้านการตลาดหรือส่งเสริมการขายซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อชักชวนธุรกิจ.

6. การเป็นสมาชิก

เว็บไซต์ Jaspal ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีซึ่งอยู่นอกเป้าหมายด้านประชากรศาสตร์หรือแก่สมาชิกใด ๆ ที่ Jaspal ห้ามไว้ก่อนหน้านี้ ผู้ใช้จะได้รับอนุญาตเพียงหนึ่งบัญชีที่ใช้งานอยู่ การตกลงเงื่อนไขเหล่านี้อาจทำให้บัญชีถูกยกเลิก.

Jaspal ในบางโอกาสจะเสนอโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก ในการเชื่อมต่อกับโปรโมชั่นเหล่านี้ผู้ใช้ที่ได้รับรางวัล (รางวัลเครดิตบัตรของขวัญคูปองหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ) จาก Jaspal ผ่านการใช้หลายบัญชีที่อยู่อีเมลข้อมูลปลอมหรือการกระทำที่หลอกลวงจะต้องริบรางวัลใด ๆ ที่ได้รับผ่านกิจกรรมดังกล่าว และอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและ / หรือทางอาญาตามกฎหมาย.

ในการใช้เว็บไซต์ Jaspal คุณรับทราบว่าคุณมีอายุถึงเกณฑ์ตามกฎหมายในการทำสัญญาที่มีผลผูกพันและไม่ใช่บุคคลที่ถูกห้ามไม่ให้รับบริการภายใต้กฎหมายของประเทศไทยหรือเขตอำนาจศาลอื่นที่เกี่ยวข้อง คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวคุณเมื่อเว็บไซต์ Jaspal ร้องขอ หากคุณให้ข้อมูลใด ๆ ที่ไม่เป็นความจริงไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ Jaspal มีสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณและปฏิเสธการใช้บริการในอนาคต คุณมีความรับผิดชอบในการรักษาความลับของบัญชีและรหัสผ่านของคุณและยอมรับทุกความรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ.

7. การยกเลิกเนื่องจากข้อผิดพลาด

Jaspal มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ตลอดเวลาเนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์หรือที่ไม่คาดฝันส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์ที่มีการระบุรายการไม่ถูกต้อง (มีราคาหรือคำอธิบายที่ผิด ฯลฯ ) ในกรณีที่มีการยกเลิกและการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่ได้รับ Jaspal จะคืนเงินเต็มจำนวนสำหรับผลิตภัณฑ์ตามจำนวนที่มีปัญหา.

8. การใช้งานเฉพาะ

นอกจากนี้คุณตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อส่งหรือโพสต์ข้อความหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย, ล่วงละเมิด, หมิ่นประมาท, ดูหมิ่นเหยียดหยาม, ไม่เหมาะสม, ข่มขู่, เป็นอันตราย, หยาบคาย, หยาบคาย, หยาบคาย, หยาบคายทางเพศ และคุณขอชดใช้ค่าเสียหายจาก Jaspal ต่อการสูญเสียความรับผิดความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ Jaspal หรือบุคคลที่สามอาจประสบซึ่งเกิดจากหรือเนื่องมาจากการใช้งานเว็บไซต์ของคุณเพื่อส่งหรือโพสต์ข้อความใด ๆ หรือวัสดุ.

9. การรับประกัน

Jaspal ไม่รับประกันการรับรองแถลงการณ์หรือการรับประกัน (ไม่ว่าโดยชัดแจ้งโดยนัยทางกฎหมายหรือส่วนที่เหลือ) เกี่ยวกับเว็บไซต์ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์คุณหรือข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท หรือวัสดุและข้อมูลที่ส่งผ่านระบบของเรา.

10. คำปฏิเสธ

Jaspal จะไม่รับผิดชอบและรับผิดชอบต่อความสูญเสียความรับผิดความเสียหายใด ๆ (ไม่ว่าทางตรงทางอ้อมหรือผลสืบเนื่อง) การบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือค่าใช้จ่ายในลักษณะใด ๆ ก็ตามที่คุณหรือบุคคลที่สามอาจได้รับความเดือดร้อน (รวมถึง บริษัท ของคุณ) นอกเหนือจากผลลัพธ์หรือซึ่งอาจเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์คุณหรือข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท ของคุณหรือวัสดุและข้อมูลที่ส่งผ่านระบบของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Jaspal หรือบุคคลที่สามหรือข้อมูลหรือผู้ให้บริการเนื้อหาจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อคุณหรือกับบุคคลอื่น บริษัท หรือ บริษัท ใด ๆ สำหรับการสูญเสียความรับผิดความเสียหาย (ไม่ว่าโดยตรงหรือเป็นผลสืบเนื่อง) การบาดเจ็บหรือค่าใช้จ่าย ไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าความไม่ถูกต้องข้อผิดพลาดหรือการละเว้นข้อมูลราคาหุ้นหรือการส่งผ่านข้อมูลหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุผลหรือด้วยเหตุนี้หรือด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่ประสิทธิภาพหรือขัดจังหวะ.

www.ccdoubleo.com เครดิตผู้อ้างอิงและโปรแกรมรางวัลและสิทธิประโยชน์นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Jaspal Jaspal มีสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกบริการชั่วคราวหรือถาวรที่ให้บริการรวมถึงระดับคะแนนทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยเหตุผลใดก็ตามขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Jaspal อาจเพิกถอน จำกัด หรือปรับเปลี่ยนเหนือสิ่งอื่นใด เพิ่มและลดเครดิตที่จำเป็นสำหรับข้อเสนอพิเศษใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครดิตผู้อ้างอิงและโปรแกรมรางวัล โดยการเป็นสมาชิกของ www.ccdoubleo.com คุณยอมรับว่า www.ccdoubleo.com เครดิตโปรแกรมการอ้างอิงและรางวัลจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือการหยุดโปรแกรมดังกล่าว.

11. การป้องกัน

ผู้ใช้ตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและไม่ถือ Jaspal (และพนักงาน, กรรมการ, ซัพพลายเออร์, บริษัท ย่อย, กิจการร่วมค้าและพันธมิตรทางกฎหมาย) จากการเรียกร้องหรือความต้องการใด ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผลจากและต่อการสูญเสียค่าใช้จ่ายความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีสมาชิกของผู้ใช้เนื่องจากการกระทำที่ประมาทเลินเล่อหรือผิดกฎหมาย.

12. การใช้งานเว็บไซต์

Jaspal ไม่รับประกันหรือรับรองว่าข้อมูลในเว็บไซต์นั้นเหมาะสมสำหรับใช้ในเขตอำนาจศาลใด ๆ (นอกเหนือจากราชอาณาจักรไทย) ในการเข้าถึงเว็บไซต์คุณรับรองและรับรองต่อ Jaspal ว่าคุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะทำเช่นนั้นและเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีให้ผ่านทางเว็บไซต์.

13. ทั่วไป

13.1 ข้อตกลงทั้งหมด . ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์เหล่านี้ถือเป็นการบันทึกข้อตกลงระหว่างคุณกับ Jaspal แต่เพียงผู้เดียวซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ ทั้งคุณและ Jaspal จะไม่ผูกพันกับการเป็นตัวแทนการรับประกันหรือสัญญาที่ไม่ได้ระบุไว้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์เหล่านี้มีผลแทนที่และแทนที่ข้อผูกพันการรับรองหรือการเป็นตัวแทนก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาระหว่างคุณและ Jaspal เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ.

13.2 การเปลี่ยนแปลง . Jaspal อาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา คุณรับทราบว่าโดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นครั้งคราวคุณจะผูกพันกับเวอร์ชันปัจจุบันของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ("เวอร์ชันปัจจุบัน") และเว้นแต่จะระบุไว้ในเวอร์ชันปัจจุบันเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะถูกแทนที่โดย รุ่นปัจจุบัน คุณจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบเวอร์ชันปัจจุบันทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์.

13.3 ขัดแย้ง . ในกรณีที่ความขัดแย้งหรือความขัดแย้งปรากฏขึ้นระหว่างบทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์เหล่านี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายหรือประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายหรือประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเกี่ยวข้องกับส่วนหรือโมดูลของเว็บไซต์โดยเฉพาะ เหนือกว่าด้วยการใช้งานส่วนหรือโมดูลที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์ของคุณ.

13.4 การสละสิทธิ . ไม่มีการปล่อยตัวหรือขยายเวลาที่คุณหรือ Jaspal อาจมอบให้กับผู้อื่นจะเป็นการสละสิทธิ์หรือไม่ว่าจะตามกฎหมายหรือมิฉะนั้นให้ จำกัด สิทธิ์ที่มีอยู่หรือในอนาคตของผู้อนุญาตในแง่นี้บันทึกไว้ในเหตุการณ์หรือ ขอบเขตที่ผู้อนุญาตได้ลงนามในเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งการสละสิทธิ์หรือ จำกัด สิทธิดังกล่าว.

13.5 การยอมยกให้. Jaspal shall be entitled to cede, assign and delegate all or any of its rights and obligations in terms of any relevant terms and conditions, policies and notices to any third party.

13.6 การเป็นโมฆะ. บทบัญญัติทั้งหมดของข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายและประกาศใด ๆ ที่เกี่ยวข้องแม้จะมีลักษณะที่จัดกลุ่มเข้าด้วยกันหรือเชื่อมโยงทางไวยากรณ์สามารถแยกจากกันได้ บทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายและประกาศที่เกี่ยวข้องหรือกลายเป็นไม่มีผลบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ไม่ว่าจะเนื่องมาจากความว่างเปล่าความไม่ถูกกฎหมายความผิดกฏหมายหรือด้วยเหตุผลใดก็ตามก็ตามในเขตอำนาจศาลดังกล่าวเท่านั้น มันไม่มีผลบังคับใช้ดังนั้นจะถือว่าเป็นโปรที่ไม่ใช่สคริปต์และบทบัญญัติที่เหลืออยู่ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายและประกาศใด ๆ ที่เกี่ยวข้องจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่และมีผลบังคับใช้.

13.7 กฎหมายที่ใช้บังคับ. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายและประกาศที่เกี่ยวข้องใด ๆ จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทยโดยไม่ส่งผลกระทบต่อหลักการของความขัดแย้งทางกฎหมาย คุณยินยอมในเขตอำนาจศาลพิเศษของศาลสูงแห่งประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวกับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายและประกาศหรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับหรือเกี่ยวข้อง.

13.8 ความเห็นหรือคำถาม . หากคุณมีคำถามความคิดเห็นหรือข้อกังวลใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเว็บไซต์นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายและประกาศหรือวิธีการที่เราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโปรดติดต่อเรา.

14. การสิ้นสุด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับคุณเมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์และ / หรือดำเนินการลงทะเบียนหรือช็อปปิ้งให้เสร็จสิ้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือหนึ่งในนั้นอาจถูกแก้ไขหรือยกเลิกโดย Jaspal โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าการจำกัดความรับผิดการเรียกร้องข้อจำกัดความรับผิดการชดใช้ค่าเสียหายกฎหมายที่บังคับใช้การอนุญาโตตุลาการและทั่วไป.

15. การยกเลิกและการส่งคืน

คำสั่งซื้อสามารถยกเลิกได้หากผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ส่งมอบ เมื่อผลิตภัณฑ์ถูกส่งไปยังบัญชีผู้ใช้พวกเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ยกเลิกอีกต่อไป ผลตอบแทนใด ๆ หลังจากนั้นจะได้รับการจัดการเป็นกรณีไป ด้วยเหตุผลเราจะทำสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ หากไม่มีสิ่งผิดปกติในการซื้อเรามักจะไม่สามารถคืนเงินให้ได้.

16. เครดิต

โปรแกรมการอ้างอิงเครดิตและรางวัลและผลประโยชน์นั้นจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Jaspal Jaspal มีสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกบริการชั่วคราวหรือถาวรที่ให้บริการรวมถึงระดับคะแนนทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยเหตุผลใดก็ตามขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Jaspal อาจเพิกถอน จำกัด หรือปรับเปลี่ยนเหนือสิ่งอื่นใด เพิ่มและลดเครดิตที่จำเป็นสำหรับข้อเสนอพิเศษใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครดิตผู้อ้างอิงและโปรแกรมรางวัล โดยการเป็นสมาชิกของ www.ccdoubleo.com คุณยอมรับว่าโปรแกรมการอ้างอิงเครดิตและรางวัลจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับการแก้ไขหรือการหยุดโปรแกรมดังกล่าว.

17. ความเป็นส่วนตัว

สำหรับบริการจัดส่งเราตระหนักถึงหน้าที่ของเราในการเก็บข้อมูลของลูกค้าเป็นความลับ นอกเหนือจากหน้าที่ของเราในการรักษาความลับให้กับลูกค้าเราจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล (ความเป็นส่วนตัว) ("กฎหมาย") อย่างเต็มที่ในการเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราปฏิบัติตามหลักการดังต่อไปนี้บันทึกเป็นอย่างอื่นตกลงโดยลูกค้าอย่างเหมาะสม:

17.1 การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าจะใช้เพื่อจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโลจิสติกส์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง;

17.2 ทุกขั้นตอนการปฏิบัติจะถูกนำไปใช้เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องและจะไม่ถูกเก็บไว้นานเกินความจำเป็นหรือจะถูกทำลายตามระยะเวลาการเก็บรักษาภายในของเรา;

17.3 ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากข้อมูลที่จะถูกนำไปใช้ในเวลาที่รวบรวมหรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง

17.4 ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงการประมวลผลหรือลบโดยไม่ได้รับอนุญาต;

17.5 ลูกค้าจะมีสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาที่เราเก็บไว้และการร้องขอของลูกค้าสำหรับการเข้าถึงหรือการแก้ไขจะได้รับการจัดการตามกฎหมาย.

Search engine powered by ElasticSuite