ข้อตกลงและเงื่อนไข

Loading...

1. บทนำ

เหล่านี้เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงของเราซึ่งใช้กับการซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณจาก www.ccdoubleo.com ดำเนินการโดย Jaspal Group รวมถึง บริษัท ในเครือและ บริษัท ในเครือที่ให้บริการแก่คุณ (ในที่นี้เรียกว่า "เว็บไซต์") ภายใต้ เงื่อนไขต่อไปนี้ โปรดอ่านข้อกำหนดต่อไปนี้อย่างละเอียด หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้คุณไม่สามารถเข้าหรือใช้เว็บไซต์นี้ หากคุณยังคงเรียกดูและใช้เว็บไซต์นี้คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้ซึ่งรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะบังคับ Jaspal และการใช้งานเว็บไซต์ของคุณที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้.

2. ข้อมูลและรายละเอียดสินค้า

ในขณะที่มีความพยายามทุกวิถีทางในการอัพเดทข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ Jaspal หรือบุคคลที่สามหรือข้อมูลหรือผู้ให้บริการเนื้อหาไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งโดยนัยในกฎหมายหรือสิ่งที่เหลือ ข้อมูลความคิดเห็นข้อมูลการกำหนดราคาข้อมูลการวิจัยข้อมูลและ / หรือเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะข้อมูลใด ๆ ที่อาจจัดทำโดยบุคคลที่สามหรือข้อมูลหรือผู้ให้บริการเนื้อหา) และจะไม่ผูกพันใด ๆ ลักษณะโดยข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์.

Jaspal ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าลักษณะหรือคุณสมบัติของเว็บไซต์นี้ ไม่มีข้อมูลใดที่จะถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำและข้อมูลที่นำเสนอเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า คุณและ บริษัท ของคุณต้องพึ่งพาข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ด้วยความเสี่ยงของคุณเอง หากคุณพบข้อผิดพลาดหรือการละเว้นที่เว็บไซต์นี้โปรดแจ้งให้เราทราบ.

3. เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

เครื่องหมายการค้าชื่อโลโก้และเครื่องหมายบริการ (รวมเรียกว่า "เครื่องหมายการค้า") ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนของ Jaspal ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์นี้ที่ถูกตีความว่าเป็นการให้อนุญาตหรือสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้าใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Jaspal.

4. ลิงค์จากภายนอก

อาจมีลิงก์ภายนอกเพื่อความสะดวกของคุณ แต่มันอยู่นอกเหนือการควบคุมของ www.ccdoubleo.com และไม่มีการแสดงเนื้อหาของพวกเขา การใช้หรือการอ้างอิงลิงค์ภายนอกใด ๆ และเนื้อหาที่ให้ไว้นั้นเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เมื่อเยี่ยมชมลิงค์ภายนอกคุณต้องอ้างถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานสำหรับเว็บไซต์ภายนอกนั้น ห้ามสร้างลิงก์ไฮเปอร์เท็กซ์จากเว็บไซต์ใด ๆ ที่ควบคุมโดยคุณหรืออย่างอื่นไปยังเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Jaspal กรุณาติดต่อเราหากคุณต้องการที่จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้หรือต้องการที่จะขอลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของคุณ.

5. ฟอรัมสาธารณะและข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้

Jaspal จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งไปยังพื้นที่สาธารณะโดยคุณ (ซึ่งรวมถึงกระดานข่าวหน้าโฮสต์ห้องแชทหรือพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ที่พบในเว็บไซต์เนื้อหาใด ๆ (ไม่ว่าจะส่งโดยคุณหรือผู้ใช้รายอื่น) รับรองตรวจสอบหรืออนุมัติโดย Jaspal เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งหรือโพสต์โดยคุณในพื้นที่สาธารณะโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบหากมีการรับรู้และพิจารณาตามดุลยพินิจของคุณ แต่เพียงผู้เดียว โอกาสที่คุณอาจรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียง

5.1 ทำให้เสียชื่อเสียงล่วงละเมิดก่อกวนคุกคามหรือละเมิดสิทธิ์ของผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สามใด ๆ;

5.2 เผยแพร่โพสต์แจกจ่ายหรือเผยแพร่เนื้อหาหรือข้อมูลที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงลามกอนาจารหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย;

5.3 โพสต์หรืออัปโหลดไฟล์ที่มีไวรัสไฟล์ที่เสียหายหรือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมอื่นที่คล้ายคลึงกันซึ่งอาจทำให้การทำงานของ Jaspal และ / หรือระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลที่สามและ / หรือเครือข่าย;

5.4 ละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยหรือกฎหมายระหว่างประเทศหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ Jaspal หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ;

5.5 ส่งเนื้อหาที่มีเนื้อหาด้านการตลาดหรือส่งเสริมการขายซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อชักชวนธุรกิจ.

6. การเป็นสมาชิก

เว็บไซต์ Jaspal ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีซึ่งอยู่นอกเป้าหมายด้านประชากรศาสตร์หรือแก่สมาชิกใด ๆ ที่ Jaspal ห้ามไว้ก่อนหน้านี้ ผู้ใช้จะได้รับอนุญาตเพียงหนึ่งบัญชีที่ใช้งานอยู่ การตกลงเงื่อนไขเหล่านี้อาจทำให้บัญชีถูกยกเลิก.

Jaspal ในบางโอกาสจะเสนอโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก ในการเชื่อมต่อกับโปรโมชั่นเหล่านี้ผู้ใช้ที่ได้รับรางวัล (รางวัลเครดิตบัตรของขวัญคูปองหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ) จาก Jaspal ผ่านการใช้หลายบัญชีที่อยู่อีเมลข้อมูลปลอมหรือการกระทำที่หลอกลวงจะต้องริบรางวัลใด ๆ ที่ได้รับผ่านกิจกรรมดังกล่าว และอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและ / หรือทางอาญาตามกฎหมาย.

ในการใช้เว็บไซต์ Jaspal คุณรับทราบว่าคุณมีอายุถึงเกณฑ์ตามกฎหมายในการทำสัญญาที่มีผลผูกพันและไม่ใช่บุคคลที่ถูกห้ามไม่ให้รับบริการภายใต้กฎหมายของประเทศไทยหรือเขตอำนาจศาลอื่นที่เกี่ยวข้อง คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวคุณเมื่อเว็บไซต์ Jaspal ร้องขอ หากคุณให้ข้อมูลใด ๆ ที่ไม่เป็นความจริงไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ Jaspal มีสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณและปฏิเสธการใช้บริการในอนาคต คุณมีความรับผิดชอบในการรักษาความลับของบัญชีและรหัสผ่านของคุณและยอมรับทุกความรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ.

7. การยกเลิกเนื่องจากข้อผิดพลาด

Jaspal มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ตลอดเวลาเนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์หรือที่ไม่คาดฝันส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์ที่มีการระบุรายการไม่ถูกต้อง (มีราคาหรือคำอธิบายที่ผิด ฯลฯ ) ในกรณีที่มีการยกเลิกและการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่ได้รับ Jaspal จะคืนเงินเต็มจำนวนสำหรับผลิตภัณฑ์ตามจำนวนที่มีปัญหา.

8. การใช้งานเฉพาะ

นอกจากนี้คุณตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อส่งหรือโพสต์ข้อความหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย, ล่วงละเมิด, หมิ่นประมาท, ดูหมิ่นเหยียดหยาม, ไม่เหมาะสม, ข่มขู่, เป็นอันตราย, หยาบคาย, หยาบคาย, หยาบคาย, หยาบคายทางเพศ และคุณขอชดใช้ค่าเสียหายจาก Jaspal ต่อการสูญเสียความรับผิดความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ Jaspal หรือบุคคลที่สามอาจประสบซึ่งเกิดจากหรือเนื่องมาจากการใช้งานเว็บไซต์ของคุณเพื่อส่งหรือโพสต์ข้อความใด ๆ หรือวัสดุ.

9. การรับประกัน

Jaspal ไม่รับประกันการรับรองแถลงการณ์หรือการรับประกัน (ไม่ว่าโดยชัดแจ้งโดยนัยทางกฎหมายหรือส่วนที่เหลือ) เกี่ยวกับเว็บไซต์ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์คุณหรือข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท หรือวัสดุและข้อมูลที่ส่งผ่านระบบของเรา.

10. คำปฏิเสธ

Jaspal จะไม่รับผิดชอบและรับผิดชอบต่อความสูญเสียความรับผิดความเสียหายใด ๆ (ไม่ว่าทางตรงทางอ้อมหรือผลสืบเนื่อง) การบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือค่าใช้จ่ายในลักษณะใด ๆ ก็ตามที่คุณหรือบุคคลที่สามอาจได้รับความเดือดร้อน (รวมถึง บริษัท ของคุณ) นอกเหนือจากผลลัพธ์หรือซึ่งอาจเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์คุณหรือข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท ของคุณหรือวัสดุและข้อมูลที่ส่งผ่านระบบของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Jaspal หรือบุคคลที่สามหรือข้อมูลหรือผู้ให้บริการเนื้อหาจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อคุณหรือกับบุคคลอื่น บริษัท หรือ บริษัท ใด ๆ สำหรับการสูญเสียความรับผิดความเสียหาย (ไม่ว่าโดยตรงหรือเป็นผลสืบเนื่อง) การบาดเจ็บหรือค่าใช้จ่าย ไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าความไม่ถูกต้องข้อผิดพลาดหรือการละเว้นข้อมูลราคาหุ้นหรือการส่งผ่านข้อมูลหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุผลหรือด้วยเหตุนี้หรือด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่ประสิทธิภาพหรือขัดจังหวะ.

www.ccdoubleo.com เครดิตผู้อ้างอิงและโปรแกรมรางวัลและสิทธิประโยชน์นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Jaspal Jaspal มีสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกบริการชั่วคราวหรือถาวรที่ให้บริการรวมถึงระดับคะแนนทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยเหตุผลใดก็ตามขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Jaspal อาจเพิกถอน จำกัด หรือปรับเปลี่ยนเหนือสิ่งอื่นใด เพิ่มและลดเครดิตที่จำเป็นสำหรับข้อเสนอพิเศษใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครดิตผู้อ้างอิงและโปรแกรมรางวัล โดยการเป็นสมาชิกของ www.ccdoubleo.com คุณยอมรับว่า www.ccdoubleo.com เครดิตโปรแกรมการอ้างอิงและรางวัลจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือการหยุดโปรแกรมดังกล่าว.

11. การป้องกัน

ผู้ใช้ตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและไม่ถือ Jaspal (และพนักงาน, กรรมการ, ซัพพลายเออร์, บริษัท ย่อย, กิจการร่วมค้าและพันธมิตรทางกฎหมาย) จากการเรียกร้องหรือความต้องการใด ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผลจากและต่อการสูญเสียค่าใช้จ่ายความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีสมาชิกของผู้ใช้เนื่องจากการกระทำที่ประมาทเลินเล่อหรือผิดกฎหมาย.

12. การใช้งานเว็บไซต์

Jaspal ไม่รับประกันหรือรับรองว่าข้อมูลในเว็บไซต์นั้นเหมาะสมสำหรับใช้ในเขตอำนาจศาลใด ๆ (นอกเหนือจากราชอาณาจักรไทย) ในการเข้าถึงเว็บไซต์คุณรับรองและรับรองต่อ Jaspal ว่าคุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะทำเช่นนั้นและเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีให้ผ่านทางเว็บไซต์.

13. ทั่วไป

13.1 ข้อตกลงทั้งหมด . ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์เหล่านี้ถือเป็นการบันทึกข้อตกลงระหว่างคุณกับ Jaspal แต่เพียงผู้เดียวซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ ทั้งคุณและ Jaspal จะไม่ผูกพันกับการเป็นตัวแทนการรับประกันหรือสัญญาที่ไม่ได้ระบุไว้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์เหล่านี้มีผลแทนที่และแทนที่ข้อผูกพันการรับรองหรือการเป็นตัวแทนก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาระหว่างคุณและ Jaspal เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ.

13.2 การเปลี่ยนแปลง . Jaspal อาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา คุณรับทราบว่าโดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นครั้งคราวคุณจะผูกพันกับเวอร์ชันปัจจุบันของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ("เวอร์ชันปัจจุบัน") และเว้นแต่จะระบุไว้ในเวอร์ชันปัจจุบันเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะถูกแทนที่โดย รุ่นปัจจุบัน คุณจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบเวอร์ชันปัจจุบันทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์.

13.3 ขัดแย้ง . ในกรณีที่ความขัดแย้งหรือความขัดแย้งปรากฏขึ้นระหว่างบทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์เหล่านี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายหรือประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายหรือประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเกี่ยวข้องกับส่วนหรือโมดูลของเว็บไซต์โดยเฉพาะ เหนือกว่าด้วยการใช้งานส่วนหรือโมดูลที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์ของคุณ.

13.4 การสละสิทธิ . ไม่มีการปล่อยตัวหรือขยายเวลาที่คุณหรือ Jaspal อาจมอบให้กับผู้อื่นจะเป็นการสละสิทธิ์หรือไม่ว่าจะตามกฎหมายหรือมิฉะนั้นให้ จำกัด สิทธิ์ที่มีอยู่หรือในอนาคตของผู้อนุญาตในแง่นี้บันทึกไว้ในเหตุการณ์หรือ ขอบเขตที่ผู้อนุญาตได้ลงนามในเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งการสละสิทธิ์หรือ จำกัด สิทธิดังกล่าว.

13.5 การยอมยกให้. Jaspal shall be entitled to cede, assign and delegate all or any of its rights and obligations in terms of any relevant terms and conditions, policies and notices to any third party.

13.6 การเป็นโมฆะ. บทบัญญัติทั้งหมดของข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายและประกาศใด ๆ ที่เกี่ยวข้องแม้จะมีลักษณะที่จัดกลุ่มเข้าด้วยกันหรือเชื่อมโยงทางไวยากรณ์สามารถแยกจากกันได้ บทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายและประกาศที่เกี่ยวข้องหรือกลายเป็นไม่มีผลบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ไม่ว่าจะเนื่องมาจากความว่างเปล่าความไม่ถูกกฎหมายความผิดกฏหมายหรือด้วยเหตุผลใดก็ตามก็ตามในเขตอำนาจศาลดังกล่าวเท่านั้น มันไม่มีผลบังคับใช้ดังนั้นจะถือว่าเป็นโปรที่ไม่ใช่สคริปต์และบทบัญญัติที่เหลืออยู่ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายและประกาศใด ๆ ที่เกี่ยวข้องจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่และมีผลบังคับใช้.

13.7 กฎหมายที่ใช้บังคับ. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายและประกาศที่เกี่ยวข้องใด ๆ จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทยโดยไม่ส่งผลกระทบต่อหลักการของความขัดแย้งทางกฎหมาย คุณยินยอมในเขตอำนาจศาลพิเศษของศาลสูงแห่งประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวกับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายและประกาศหรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับหรือเกี่ยวข้อง.

13.8 ความเห็นหรือคำถาม . หากคุณมีคำถามความคิดเห็นหรือข้อกังวลใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเว็บไซต์นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายและประกาศหรือวิธีการที่เราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโปรดติดต่อเรา.

14. การสิ้นสุด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับคุณเมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์และ / หรือดำเนินการลงทะเบียนหรือช็อปปิ้งให้เสร็จสิ้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือหนึ่งในนั้นอาจถูกแก้ไขหรือยกเลิกโดย Jaspal โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าการจำกัดความรับผิดการเรียกร้องข้อจำกัดความรับผิดการชดใช้ค่าเสียหายกฎหมายที่บังคับใช้การอนุญาโตตุลาการและทั่วไป.

15. การยกเลิกและการส่งคืน

คำสั่งซื้อสามารถยกเลิกได้หากผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ส่งมอบ เมื่อผลิตภัณฑ์ถูกส่งไปยังบัญชีผู้ใช้พวกเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ยกเลิกอีกต่อไป ผลตอบแทนใด ๆ หลังจากนั้นจะได้รับการจัดการเป็นกรณีไป ด้วยเหตุผลเราจะทำสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ หากไม่มีสิ่งผิดปกติในการซื้อเรามักจะไม่สามารถคืนเงินให้ได้.

16. เครดิต

โปรแกรมการอ้างอิงเครดิตและรางวัลและผลประโยชน์นั้นจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Jaspal Jaspal มีสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกบริการชั่วคราวหรือถาวรที่ให้บริการรวมถึงระดับคะแนนทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยเหตุผลใดก็ตามขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Jaspal อาจเพิกถอน จำกัด หรือปรับเปลี่ยนเหนือสิ่งอื่นใด เพิ่มและลดเครดิตที่จำเป็นสำหรับข้อเสนอพิเศษใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครดิตผู้อ้างอิงและโปรแกรมรางวัล โดยการเป็นสมาชิกของ www.ccdoubleo.com คุณยอมรับว่าโปรแกรมการอ้างอิงเครดิตและรางวัลจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับการแก้ไขหรือการหยุดโปรแกรมดังกล่าว.

17. ความเป็นส่วนตัว

สำหรับบริการจัดส่งเราตระหนักถึงหน้าที่ของเราในการเก็บข้อมูลของลูกค้าเป็นความลับ นอกเหนือจากหน้าที่ของเราในการรักษาความลับให้กับลูกค้าเราจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล (ความเป็นส่วนตัว) ("กฎหมาย") อย่างเต็มที่ในการเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราปฏิบัติตามหลักการดังต่อไปนี้บันทึกเป็นอย่างอื่นตกลงโดยลูกค้าอย่างเหมาะสม:

17.1 การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าจะใช้เพื่อจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโลจิสติกส์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง;

17.2 ทุกขั้นตอนการปฏิบัติจะถูกนำไปใช้เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องและจะไม่ถูกเก็บไว้นานเกินความจำเป็นหรือจะถูกทำลายตามระยะเวลาการเก็บรักษาภายในของเรา;

17.3 ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากข้อมูลที่จะถูกนำไปใช้ในเวลาที่รวบรวมหรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง

17.4 ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงการประมวลผลหรือลบโดยไม่ได้รับอนุญาต;

17.5 ลูกค้าจะมีสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาที่เราเก็บไว้และการร้องขอของลูกค้าสำหรับการเข้าถึงหรือการแก้ไขจะได้รับการจัดการตามกฎหมาย.

1. บทนำ

          เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ทำขึ้นเพื่อใข้กับการซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ www.ccdoubleo.com ที่ดำเนินการโดยบริษัท ยัสปาล จำกัด มหาชน และ บริษัทในเครือ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ซึ่งตกลงให้บริการกับคุณ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ กรุณาอ่านข้อตกลงต่อไปนี้อย่างละเอียด หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขเหล่านี้ กรุณาหลีกเลี่ยงหรืองดใช้งานเว็บไซต์ การที่คุณเข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆ ของเว็บไซต์นี้ ถือเป็นการยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โดยรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดการใช้งานของ บริษัท ยัสปาล จำกัด มหาชน และ ผู้ใช้งานเว็บไซต์

 

2. ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ และคำอธิบายสินค้า

          ถึงแม้ว่าเราจะพยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ของเราอัพเดทมากที่สุด แต่ทางบริษัทฯ หรือบุคคลที่สาม หรือผู้ให้บริการทำเนื้อหาก็ไม่สามารถแสดงให้เห็น หรือรับประกัน ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออก บอกเป็นนัยยะทางกฎหมาย ถึงลำดับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูล ความคิดเห็น ข้อมูลราคา ข้อมูลจากการค้นคว้า ข้อมูลและ/ หรือเนื้อหาที่อยู๋ในเว็บไซต์ (รวมถึงไม่จำกัดเพียงแต่ข้อมูลใดๆ ที่อาจจัดทำโดยบุคคลที่สาม หรือผู้ให้บริการเนื้อหา) และจะไม่มีผลผูกมัดใดๆ จากข้อมูลใดๆ ก็ตามที่อยู่บนเว็บไซต์

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ หรือยุติการให้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ข้อมูลและองค์ประกอบใดๆ บนเว็บไซต์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคทั่วไปเท่านั้น ไม่มีข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้คำแนะนำ และถึงมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าแต่อย่างใด คุณและบริษัทได้ใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราด้วยความเสี่ยงของตัวคุณเอง หากคุณพบข้อผิดพลาดหรือการขาดตกของข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา กรุณาแจ้งให้เราทราบ

 

3. เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

          บริษัท ยัสปาล จำกัด มหาชน เจ้าของลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อ สัญลักษณ์ และสัญลักษณ์การให้บริการส่วนประกอบอื่นๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ (รวมเรียกว่า "เครื่องหมายการค้า") ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ไม่นับเป็นการอนุญาตหรือให้สิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้าโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

 

4. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

           เว็บไซต์ของ บริษัทฯ อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลิงค์เหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของ www.ccdoubleo.com และไม่ได้เป็นการรับรองเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์เหล่านั้น การเข้าเยี่ยมชมหรือใช้ข้อมูลลิงค์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ นั้นถือเป็นความเสี่ยงของคุณ เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆ คุณควรอ่านรายละเอียดข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้เว็บเหล่านั้น เราไม่อนุญาตให้คุณทำลิงค์จากเว็บไซต์ของตนเองเพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เหล่านั้นโดยมิได้มีการขออนุญาตจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน หากคุณต้องการทำลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของคุณ กรุณาติดต่อเราโดยตรง

 

5. การอภิปรายสาธารณะและการส่งข้อมูลของผู้ใช้

           บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่คุณได้ทำการนำเสนอในพื้นที่สาธารณะ (ทั้งนี้รวมถึงเว็บบอร์ด ทุกหน้าของเว็บไซต์ ห้องแชท หรือพื้นที่สาธารณะใดๆ ก็ตามที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์) เนื้อหาใดๆ (ไม่ว่าจะส่งมาจากคุณ หรือผู้ใช้คนอื่นๆ) ไม่ได้รับการสนับสนุน ตรวจสอบ หรืออนุมัติจากเรา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินแต่เพียงผู้เดียวในการลบเนื้อหาที่คุณส่ง หรือโพสต์ไว้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเราเห็นว่าหรือตัดสินว่ามีความเป็นไปได้ที่คุณอาจจะ มีเจตนาที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเจตนาดังต่อไปนี้:

                    5.1 ข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าวให้ร้าย หรือละเมิดสิทธิของผู้ใช้ท่านอื่นหรือบุคคลที่ 3

                    5.2 การนำเสนอ เผยแพร่ ข้อมูลหรือเนื้อหาที่เป็นการนำเสนอที่ให้ร้าย ลามก อนาจารหรือขัดต่อกฎหมายใดๆ

                    5.3 การเผยแพร่หรืออัพโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีไวรัส ไฟล์ที่ส่งผลให้เกิดการทำงานที่ไม่ปกติ หรือ ซอฟท์แวร์ หรือโปรแกรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของ บริษัทฯ และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบเครือข่ายของบุคคลที่สาม

                    5.4 ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ที่เป็นการละเมิดกฎหมายของประเทศไทยหรือ นานาชาติ รวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ หรือบุคคลที่สาม

                    5.5 การนำเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการทำการตลาดหรือการสนับสนุนการขายซึ่งมีเจตนาเพื่อเป็นการชักจูงทางธุรกิจ

 

6. สมาชิกภาพ

           เว็บไซต์ของบริษัทฯ สงวนสิทธิ์งดให้บริการกับผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่นอกเหนือจากกลุ่มเป้าหมายของเรา หรือสมาชิกที่เคยถูกบริษัทฯ ตัดสิทธิ์การใช้งานไปแล้ว ผู้ใช้งานแต่ละท่านจะได้รับอนุญาตให้มีบัญชีผู้ใช้งานได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น การละเมิดเงื่อนไขที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นอาจส่งผลให้เกิดการระงับบัญชีผู้ใช้งานได้

            บริษัทฯ อาจมีการนำเสนอโปรโมชั่นเป็นครั้งคราว และจากโปรโมชั่นพิเศษเหล่านี้ หากสมาชิกผู้ใช้งานท่านใดที่ได้รับรางวัล (จะเป็นของรางวัล เครดิตพิเศษ บัตรของขวัญ คูปอง หรือ ผลประโยชน์อื่นใด) จากบริษัทฯ แต่มีการสมัครสมาชิกไว้หลายบัญชี หรือใช้อีเมลหลายชื่อ รวมถึงการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือมีการกระทำอันเป็นการหลอกลวง จะถูกตัดสิทธิ์ในการได้รับรางวัลใดๆ จากกิจกรรมที่ทางเราจัดทำขึ้น และอาจจะถูกดำเนินคดีแพ่งหรืออาญาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

            การใช้งานเว็บไซต์ของ บริษัทฯ พึงตระหนักว่าคุณต้องมีอายุครบตามที่กฎหมายกำหนดในการทำสัญญากับเรา และต้องมิใช่บุคคลที่เคยถูกระงับการให้บริการตามกฎหมายของประเทศไทย หรือขอบเขตกฎหมายอื่นใด และหากบริษัทฯ ส่งคำร้องขอไป คุณยินยอมที่จะให้ข้อมูลของตนเองตามความจริง และความถูกต้อง หากคุณให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะระงับสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกชั่วคราว หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณ และปฏิเสธการรับเป็นสมาชิกเพื่อใช้งานในอนาคต คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการเก็บรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้งาน และรหัสผ่านของตนเองให้เป็นความลับ คุณตกลงยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อบัญชีผู้ใช้งานของคุณ

 

7. การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด

            บริษัทฯ มีสิทธิทุกประการในการยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อ หากความผิดพลาดนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์ หรือความผิดพลาดที่มิได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ที่เป็นผลให้เกิดความผิดพลาดในการลงสินค้าในเว็บไซต์ (ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิด การลงรายละเอียดที่ผิด ฯลฯ) ในกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้นถูกยกเลิก และคุณได้ชำระเงินไปเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนราคาสินค้าดังกล่าว

 

8. การใช้งานอันไม่เหมาะสม

            คุณตกลงใจที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ของ บริษัทฯ ในการส่งหรือโพสต์เนื้อหาหรือข้อความใดๆ ที่เป็นการขัดต่อกฎหมาย ข่มขู่ รังควาน เจตนาทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท หยาบคาย คุกคาม มุ่งร้าย ลามกอนาจาร ส่อไปในทางเรื่องเพศ เป็นการเหยียดเชื้อชาติ ก้าวร้าว ทำให้ผู้อื่นไม่พอใจ ดูหมิ่นศาสนา ภาพลามกอนาจาร หรือการละเมิดกฎหมายใดๆ หากคุณได้ทำการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหา หรือ ข้อความ รวมถึงรูปภาพใดๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้น และทางบริษัทฯ หรือ บุคคลที่สามใดๆ ก็ตาม ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากเนื้อหาหรือข้อมูลของคุณ ไม่ว่าจะทางตรง หรือทางอ้อมก็ตามที คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย รวมถึงหนี้สิน ค่าเสียหาย และรายจ่ายอันเกิดขึ้นที่บริษัทฯ หรือ บุคคลที่สาม ต้องสูญเสียไป

 

9. การรับประกัน

           ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทฯ ไม่ขอรับประกัน รับรอง (ไม่ว่าจะแสดงออกอย่างชัดเจน หรือบอกเป็นนัยยะทางกฎหมายก็ตามที) เว็บไซต์ เนื้อหาเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนตัวของคุณและบริษัท หรือสื่อหรือข้อมูลที่ส่งผ่านระบบของเรา

 

10. ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

           บริษัทฯ ขอปฏิเสธ และไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ รวมถึงความเสียหาย สูญเสีย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น (ไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม หรือเป็นผลจากการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากเหตุผลใดก็ตาม) ซึ่งอาจทำให้คุณหรือบุคคลที่สาม (รวมถึงบริษัทของคุณ) รวมทั้งผลลัพธ์อาจเกิดจากการเข้าถึง และการใช้งานในเว็บไซต์ ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือข้อมูลบริษัทคุณ ตลอดจนเนื้อหา และข้อมูลต่างๆ ที่มีการส่งผ่านระบบของเรา กล่าวให้เฉพาะเจาะจงลงไปคือ ทั้งบริษัทฯ หรือบุคคลที่สามใดๆ หรือข้อมูล หรือผู้ให้บริการเนื้อหาไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทางกฎหมายต่อคุณ หรือต่อบุคคลอื่นใด ต่อบริษัท หรือองค์กรใดก็ตาม ที่ต้องประสบกับความสูญเสีย เสียค่าใช้จ่าย เสียหาย (ไม่ว่าจะโดยตรง หรือเป็นผลจากการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ) อันเกิดขึ้นจากความล่าช้า ความไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด หรือ การขาดตกข้อมูลด้านราคา การส่งออกอากาศ การกระทำใดๆ อันเกิดจากความเชื่อถือ หรือจากความบังเอิญ หรือจากเหตุผลจากการไม่มีประสิทธิภาพ หรือการขัดจังหวะ หรือการยกเลิก

            โปรแกรมแนะนำเพื่อนเพื่อรับเครดิตฟรี และโปรแกรมรีวอร์ดของ www.ccdoubleo.com รวมถึงผลประโยชน์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิกบริการที่นำเสนอรวมทั้งคะแนนทั้งหมด หรือบางส่วน โดยการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว โดยแจ้งหรือไม่ต้องแจ้งสมาชิกล่วงหน้า บริษัทฯ อาจทำการเพิกถอน จำกัด เปลี่ยนแปลงเครดิต เพิ่มหรือลดจำนวนเครดิต ตามความจำเป็นสำหรับข้อเสนอพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำเพื่อน หรือโปรแกรมรีวอร์ดนั้นๆ การสมัครเป็นสมาชิกของ www.ccdoubleo.com ถือว่าคุณได้ยอมรับว่า โปรแกรมการแนะนำเพื่อน และการรับเครดิตคืนของ www.ccdoubleo.com ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการชดใช้ความเสียหายอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรแกรมดังกล่าวได้

 

11. การชดเชยค่าเสียหาย

            ผู้ใช้งานยอมรับว่าจะไม่เรียกร้อง และบังคับให้บริษัทฯ จำกัด (หรือพนักงาน ผู้บริหาร ผู้ผลิตสินค้า บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และหุ้นส่วนทางกฎหมาย) รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือเรียกต้องใดๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายของทนายความที่เกิดขึ้นจาก และต่อค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย และจำนวนเงินที่เกิดจากการละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ หรือการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีสมาชิกผู้ใช้งานเนื่องจากการละเลยหรือการกระทำที่ผิด

 

12. การใช้งานเว็บไซต์

            บริษัทฯ มิได้รับรอง หรือรับประกันว่าเนื้อหาใดๆที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์เหมาะกับการนำไปใช้ในเขตกฎหมายอื่นๆ (นอกเหนือจากสหราชอาณาจักรไทย) เมื่อคุณเข้ามาที่เว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับและรับประกันต่อบริษัทฯ ว่าคุณมีสิทธิตามกฎหมายในการทำเช่นนั้น และเพื่อใช้ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ของเรา

 

13. ทั่วไป

                    13.1 ข้อตกลงทั้งหมด เงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์ www.ccdoubleo.com ทั้งหมดนี้เป็นข้อตกลงเบ็ดเสร็จและเด็ดขาดระหว่างคุณและบริษัทฯ ที่เกี่ยวเนื่องจากการที่ท่านเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ของเรา ทั้งคุณและ บริษัทฯ มิได้ถูกผูกมัด หรือแสดงนัยยะถึงรับรองทั้งจากการแสดงให้เห็นหรือเป็นนัยยะ หรือสัญญาใดๆ ที่ไม่ได้บันทึกไว้ในนี้ นอกเสียจากจะมีการกล่าวถึงไว้อย่างเฉพาะเจาะจง ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการของเว็บไซต์ของเราฉบับนี้ใช้แทนและทำเพื่อแทนที่สัญญา การยอมรับ ความรับผิดชอบในฉบับก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็นทางลายลักษณ์อักษรหรือปากเปล่าก็ตามที คุณมีหน้าที่พิจารณาและตรวจสอบฉบับล่าสุดทุกครั้งที่คุณเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์

                    13.2 การเปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเวลา เราถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับล่าสุดเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา คุณมีภาระผูกพันกับเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด (“ฉบับล่าสุด”) และจะถือว่าฉบับปัจจุบันมาแทนที่ฉบับก่อนหน้า นอกเหนือจากจะมีการระบุไว้ในฉบับปัจจุบัน คุณมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจสอบฉบับปัจจุบันทุกครั้งที่คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์

                    13.3 ความขัดแย้ง กรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ กับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น นโยบายหรือประกาศ หรือเงื่อนไขและข้อตกลง นโยบาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในการที่ผู้ใช้ใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ จะถือเอาเงื่อนไขและข้อตกลง นโยบาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างในส่วนนั้นอย่างเฉพาะเจาะจงเป็นหลัก

                    13.4 การสละสิทธิ์ การผ่อนผันหรือยืดเวลาที่คุณหรือบริษัทฯ ให้ต่อกันนั้น ไม่นับเป็นการสละสิทธิ์หรือเป็นการจำกัดสิทธิ์ในปัจจุบันหรืออนาคตของผู้ให้สิทธิ์ ไม่ว่าจะตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม ยกเว้นแต่เมื่อมีการทำคำสละสิทธิ์ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนและมีการลงนาม ของบุคคลที่มีอำนาจเพียงพอจากฝ่ายที่อนุญาตให้มีการบอกเลิกสิทธิ์

                    13.5 การถือครองสิทธิ์ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการยกให้ โอนสิทธิ์ หรือ มอบหมายสิทธิและข้อผูกมัดทั้งหมด จะเป็นในแง่ของเงื่อนไขการให้บริการ นโยบายและประกาศใดๆ ที่เกี่ยวข้องให้ตัวแทนหรือบุคคลที่สามใดๆ ก็ได้

                    13.6 การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน ข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบาย และประกาศใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มเข้าด้วยกันหรือมีการเกี่ยวโยงกันทางไวยากรณ์สามารถบังคับใช้แยกกันได้ หากมีข้อกำหนดใดหรือเงื่อนไข นโยบาย หรือ ประกาศ ซึ่งไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายบังคับได้ ไม่ว่าจะเป็นจากการยกเลิก ใช้การไม่ได้ การผิดกฎหมาย หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม หากศาลหรือเขตอำนาจศาลนั้นๆ ที่ไม่สามารถบังคับใช้ จะถูกปฏิบัติเหมือนข้อนั้นๆ ไม่ได้ถูกเขียนขึ้นมาก่อน ส่วนข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบาย คำประกาศที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของสัญญานี้ยังคงมีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่

                    13.7 กฎหมายที่บังคับใช้ เงื่อนไขและข้อตกลง นโยบาย คำประกาศที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้กฎหมายประเทศไทย โดยไม่มีผลกับหลักการกฎหมายที่ขัดแย้งกัน คุณยอมรับอำนาจตัดสินที่เด็ดขาดจากศาลฎีกาประเทศไทย ไม่ว่าจะในแง่ของข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบาย คำประกาศ หรือเรื่องใดๆ ที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความเชื่อมต่อกัน

                    13.8 ความคิดเห็นหรือข้อสงสัย หากคุณมีข้อสงสัย ความคิดเห็น ความกังวลใดๆ ที่เกิดจากเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือเงื่อนไขและข้อกำหนด นโยบาย และคำประกาศ หรือแนวทางในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก็ตาม กรุณาติดต่อเราได้ทันที

 

14. การสิ้นสุด

           คุณยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อเข้าถึงเว็บไซต์ และ/หรือ เมื่อการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก หรือเมื่อทำการสั่งซื้อสำเร็จ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนี้ อาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกโดยบริษัทฯ โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงหตุผลหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า การปฏิเสธความรับผิดชอบ การอ้างสิทธิ การจำกัดหนี้ การชดเชย กฎหมายที่นำมาบังคับใช้ การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการและทั่วๆ ไป จะยังคงมีผลอยู่อย่างสมบูรณ์หลังการสิ้นสุด

 

15. การคืนสินค้าและยกเลิกคำสั่งซื้อ

            คุณสามารถจะทำการยกเลิกคำสั่งซื้อได้ หากสินค้ายังไม่ถูกจัดส่ง ทันทีที่สินค้าได้ถูกส่งไปยังที่อยู่ของผู้ใช้งาน คุณไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้อีก การขอคืนสินค้านั้นจะมีการพิจารณาบนพื้นฐานเป็นกรณีๆ ไป เราจะพยายามทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุดภายในเหตุและผล เราไม่สามารถทำการคืนเงินได้นอกเสียจากว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในการสั่งซื้อ

 

16. เครดิต

            โปรแกรมแนะนำเพื่อนและโปรแกรมรีวอร์ด รวมถึงรวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ นั้นเป็นความลับของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการแก้ไข ยกเลิก บริการ รวมทั้งคะแนนสะสมทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยเหตุผลใดๆ ทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวร โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า บริษัทฯ อาจทำการเพิกถอน จำกัด เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดจำนวนเครดิตตามที่ต้องการสำหรับข้อเสนอพิเศษที่เกี่ยวเนื่องกับโปรแกรมการแนะนำเพื่อนและโปรแกรมรีวอร์ด ในการสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ www.ccdoubleo.com ถือว่าคุณได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง โปรแกรมการแนะนำเพื่อนและโปรแกรมรีวอร์ดไม่มีหน้าที่ต้องชดใช้หนี้ให้กับคุณหรือบุคคลที่สามจากการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรแกรมดังกล่าว

 

17. ความเป็นส่วนตัว
           ในส่วนของบริการจัดส่ง เราตระหนักดีถึงหน้าที่ของเราในการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าเป็นความลับ นอกเหนือจากหน้าที่ในการรักษาความลับของลูกค้า เรายังปฏิบัติตามบทบัญญัติ ("บทบัญญัติ") ว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”)อยู่ตลอดเวลา ในการเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า กล่าวโดยเราได้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ที่ลูกค้าให้ความยินยอมตามความเหมาะสม:

                    17.1 การรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากลูกค้าจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางโลจิสติกส์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง

                    17.2 ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติจะมีการดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ามีความถูกต้องและไม่เก็บข้อมูลไว้นานเกินความจำเป็น หรือถูกทำลายทิ้งตามระเบียบว่าด้วยระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลภายในของเรา

                    17.3 ข้อมูลส่วนตัวจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลนั้นถูกใช้งาน ณ เวลาเก็บรวบรวมหรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง

                    17.4 ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าจะได้รับการคุ้มครองจากการเข้าถึง การประมวลผลหรือการลบทิ้งที่เกิดขึ้น โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยบังเอิญ

                    17.5 ลูกค้ามีสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลของตัวเองที่เราเก็บรักษาไว้ โดยการเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลจะเป็นไปตามบทบัญญัติข้างต้น