เกี่ยวกับเรา

Loading...
ในขณะที่โลกหมุนรอบตัว,
CC DOUBLE O พัฒนาอย่างต่อเนื่อง.

เราเข้าใจถึงหัวใจสำคัญของแฟชั่นและวิธีที่ลูกค้าของเราต้องการเป็นส่วนหนึ่งของมันด้วยวิธีที่ไม่เหมือนใคร.

เราคอยจับตาดูกระแสของแนวโน้มทางสังคมวิถีชีวิตแบบ a-la-mode และการพัฒนาล่าสุดในด้านศิลปะดนตรีและเทคโนโลยี.

GREAT STYLE IS PERSONAL

เพราะทุกคนมีสไตล์เป็นของตัวเอง คุณมีความสนใจ ความรู้สึก ความเข้าใจโลกและเหตูการณ์ที่แตกต่างจากคนอื่น ซึ่งทำให้คุณเป็นตัวของตัวเองและมีสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร.

CC DOUBLE O มาเพื่อส่งเสริมและแนะนำผู้ที่ค้นหาความแตกต่าง เราต้องการเข้าถึงแก่นแท้ของแต่ละคน ความเชื่อ การแสดงออก ค่านิยมและความคิดสร้างสรรค์

เราต้องการที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ แบ่งปันสาระ ความรู้ ความเข้าใจถึงตัวตนเพื่อให้คุณได้ค้นพบผู้นำที่อยู่ภายใน เราสนับสนุนให้คุณค้นหาสไตล์ที่โดดเด่นของคุณ ทัศนคติและการแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมา เราอยากช่วยให้คุณกล้าที่จะลองอะไรใหม่ๆ มากขึ้น โดยไม่สูญเสียความเป็นตัวตนของคุณ

CC DOUBLE O อยากให้คุณกล้าที่จะมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ กล้าที่จะแตกต่าง และมีสไตล์เป็นของตัวเอง

เราอยากให้คุณเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่